2010. március 27., szombat

Definiáljunk!

A "vegyszer" olyan anyag, amit:
- a szerves kémikus bűzzé
- az analitikus módszerré
- a fizikai kémikus egyenletté
- biokémikus kettős spirállá
- a vegyészmérnök pedig profittá alakít.

Másképpen elmondva:

Fizikai kémia: A nevetséges próbálkozás, hogy az égvilágon mindenre ráillesszük az y=mx+b egyenletet.
Szerves kémia: Veszélyes anyagok publikációkká alakítása.
Szervetlen kémia: Minden, ami az analitikusok, fizikai kémikusok és a szerves kémikusok turkálása után a periódusos rendszeren maradt.
Vegyészmérnöki tudomány: Pénzért tenni meg ugyanazt, amit a szerves kémikus hobbiként csinál.

Vagy:

A szerves kémia szénvegyületekről szól. A biokémia azokról a szénvegyületekről szól, amik mocorognak.

forrás: angolból fordítva

1 megjegyzés: